Yrkescenter Industri Värmland

Yrkescenter industri Värmland finns från och med februari 2020 på sex orter i Värmland: Arvika, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Sunne och Säffle. Dessa erbjuder utbildningar i olika omfattning och längd. Detta är en ny modell för skapande av yrkesutbildning som motsvarar industrins kompetensbehov. En utbildningsmodell som bygger på nära samarbete mellan alla inblandade där industrin formulerar behoven och garanterar praktik.

I baskursen, som är på cirka 35 veckor, ingår APL (praktik) på minst 15 procent. Den ska med fördel förläggas till elevens hemort. Baskursen ger en industriell grund varifrån man sedan bygger vidare med inriktning mot den specialitet som man önskar.

Inom ramen för Yrkescenter bedrivs mellan 20190101-20201115 ett projekt delfinansierat av Tillväxtverket 70%, samt Region Värmland och Arbetsförmedlingen 30% kallat; Yrkescenter Industri Värmland – en regional testbädd för effektivare kompetensförsörjning till industrin. Projektet är en del i genomförandet av omställningen till smart industri i Region Värmland. Modellen som ska utvecklas i projektet är en pilot som adresserar industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov.
De långsiktiga effekter som man vill uppnå efter projekttiden:
-Väsentligt ökat antal utbildningsplatser (100 nya utbildningsplatser per år efter projekttidens slut, jämfört med 20 platser per år vid projektstart)
-Bättre kvalitet och överensstämmelse mot industrins behov (minst 80 av 100 elever går till anställning varje år)
-Bättre offentlig resursanvändning i ett regionalt perspektiv (t ex att högre andel av statsbidraget nyttjas, till fler typer av utbildningar). Se även Tillväxtverkets hemsida: https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/smart-industri-i-regionerna/beviljade-projekt-smart-industri-i-regionerna.html

Genom de lokala Teknikcollege på de sex orterna arrangeras också regelbundet Handledarutbildning till de deltagande företagen.
På www.teknikcollege.se går att läsa mer om handledarutbildningen.

Karlstad

https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/Yrkesutbildningar/industri-bas/
Steve Norman
Rektor
Beställarenheten, Vuxenutbildningen Karlstad-Hammarö
054 – 540 14 60
steve.norman@karlstad.se
Karlstads kommun

Arvika

http://www.aanc.se/studera-som-vuxen
Ellinor Axelsson
Rektor
0570-749 271, 073-806 08 01
ellinor.axelsson@aanc.se

Hagfors

http://www.hagfors.se/undersidor/utbildning–barnomsorg/vuxenutbildning-i-hagfors/yrkesutbildning-for-vuxna—yrkesvux.html
tf Rektor
Agnetha Göransson Carlsson
0563-188 65
agnetha.goransson-carlsson@edu.hagfors.se

Kristinehamn

https://www.kristinehamn.se/barnomsorg-och-utbildning/vuxenutbildning/yrkesvux/
Lars Tanner – rektor 
lars.tanner@kristinehamn.se
0550-883 27

Sunne

https://sunne.se/sv/kommun/Utbildning/Alla-skolor/LarCenter/
Åke Svensson
Utbildningsledare
E-post: ake.svensson@sunne.se
Tel: 0565-17935, 073-069 78 75

 

Säffle

https://www.saffle.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning.html

Anders Eldh, rektor,

anders.eldh@larcenter.se,  0533-68 10 80

Ansökan till utbildning:

Information om hur och när du ska göra din ansökan finns på respektive kommuns webbplats eller på webben via www.vuxvarmland.se. Där får du också veta när kurser och utbildningar startar liksom mer om det specifika innehållet just på den industrinod som du söker till.
Observera att det kan skilja sig mellan kommunerna vilka bilagor du behöver skicka med. Om det är fler antal sökande till en utbildning än det finns platser, sker antagningen enligt de regler som finns om kommunal vuxenutbildning.

 


Industri bas


Påbyggnad CNC


Påbyggnad Underhåll


Påbyggnad Svets

 

 

Fler yrkesutbildningar i Värmland:

Yrkeshögskolan i Karlstad, KTC

Anläggningskonstruktör mek/rör

Automationsingenjör inriktning process

Intustriell elektroniktekniker

Industrirörtekniker

Processtekniker

 

Samtliga på Yrkeshögskolan (KTC) i Karlstad

Broby Grafiska Yrkeshögskola Sunne

Broby Grafiska Yrkeshögskola Sunne

Träteknikerutbildning YH Hammarö

Träteknikerutbildning YH Hammarö

Bergsskolan i Filipstad

http://www.bergsskolan.se/utbildning/metallurgi-materialteknik/metall-verkstadsindustri-bergsskoletekniker

http://www.bergsskolan.se/utbildning/berg-anlaggning/berg-anlaggningsindustri-bergsskoletekniker