Hem

För att klara kompetensförsörjningen och möta bristen på yrkesutbildade medarbetare till den värmländska industrin har de tre industriklustren Paper Province, Compare och IUC/Stål&Verkstad tillsammans med Teknikcollege Värmland, Region Värmland och ett antal industriföretag och fackliga organisationer gått samman och bildat Industriråd Värmland.
Under 2019 etableras fem regionala yrkescenter med inriktning mot industri på fem orter i länet. Dessa erbjuder yrkesutbildningar med ett utbildningsinnehåll som motsvarar industrins behov.

Inom ramen för Industrirådet pågår under 2019 och 2020 ett projekt finansierat av Tillväxtverket, Region Värmland och Arbetsförmedlingen som du kan läsa mer om under fliken Yrkescenter Industri Värmland

I februari 2020 startar vi ett nytt projekt, helt finansierat av ESF, Europeiska sociala fonden, ”Industriråd Värmland 2.0”. Projektet syftar till att stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv på organisations- och strukturnivå med beaktade av de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden. Du kan läsa mer om projektet under fliken Om Industriråd Värmland.