Hem

För att klara kompetensförsörjningen och möta bristen på yrkesutbildade medarbetare till den värmländska industrin har de tre industriklustren Paper Province, Compare och IUC/Stål&Verkstad tillsammans med Teknikcollege Värmland, Region Värmland och ett antal industriföretag och fackliga organisationer gått samman och bildat Industriråd Värmland.
Under 2019 etableras fem regionala yrkescenter med inriktning mot industri på fem orter i länet. Dessa erbjuder yrkesutbildningar med ett utbildningsinnehåll som motsvarar industrins behov.

Inom ramen för Industrirådet pågår under 2019 och 2020 ett projekt finansierat av Tillväxtverket, Region Värmland och Arbetsförmedlingen som du kan läsa mer om under fliken Yrkescenter Industri Värmland

I juni 2020 startade ytterligare ett projekt, helt finansierat av ESF, ”kompetensmatchning ESF Corona”, som ska bidra till att stärka kompetensförsörjningen i en situation där arbetsmarknaden står under stora förändringar till följd av Coronapandemin. Projektet är inriktat på att stärka kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda personer med osäker position på arbetsmarknaden. Kompetensutvecklingens syfte är att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens och enskilda arbetsplatsers behov. Du kan läsa mer om projektet under fliken Om Industriråd Värmland.