Styrelse

Styrelse Industriråd Värmland

Sören Strömberg, IUC/Stål&Verkstad
Ola Brundin, Paper Province
Mikael Holmgren, Compare
Åsa Barck, Teknikcollege Värmland/Volvo Arvika
Ellen Myrén Scott, Uddeholms AB
Lars Appelqvist, Löfbergs
Anders Björn, Valmet
Karin Andersson, StoraEnso
Michael Olsson, Motala Verkstad Group,
Lars Eriksson, GMA AB,
Thomas Rehn, IF Metall
Magnus Hildebrand, Unionen
Tobias Eriksson, GS-facket
Bo Knöös, Pappers
Erica Öhman Rohlén, Stora Enso
Jeanette Löfberg, Moelven
Carina Fridell, Billerudkorsnäs
Lena Andersson, Teknikföretagen
Britta Zetterlund Johansson, Region Värmland
Carin Hedengård, Arvika kommun

Styrelsens sammansättning och uppdrag

Styrelsen ska eftersträva att ha en jämn könsfördelning och en geografisk spridning i regionen. Var och en i styrelsen utser sin suppleant.

Styrelsen ska representera: Stål och verkstadsindustrin via IUC/Stål & verkstad (representerar 110 företag), Skoglig bioekonomi via The Paper Province (100 företag), IT-företag via Compare (100 företag), samt de särskilda industrigrenar som bör finnas med; Teknikdriven stålindustri, Livsmedelsindustrin, Fordonsindustrin, Papper/massaindustrin, Avancerad verkstadsindustri, sågverksindustrin och Förpackningsindustrin/Grafisk industri samt de fackliga organisationerna IF Metall, Unionen och GS-facket.

-Ledamot i styrelsen förväntas förankra beslut inom den egna organisationen, medverka till utveckling av Industriråd Värmland och säkerställa den egna organisationens åtaganden. Ledamot i styrelsen förväntas även ha mandat i den egna organisationen att fatta beslut inom Industriråd Värmland.

Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare. Ordförande har en sammankallande roll samt säkerställer informationsutbyte med nationella industrirådet och Riksföreningen Teknikcollege Sveriges styrelse